Εισαγωγή στην Γεωπολιτική της Επαναστάσεως του 1821

  • Ιωάννης E. Κωτούλας National and Kapodistrian University of Athens

Abstract

Από επιστημολογικής απόψεως η μεθοδολογική προσέγγιση της ιστορικής εξελίξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 εδράζεται στις αρχές και την ορολογία της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προταθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία από τον Ιωάννη Θ. Μάζη, Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση περιλαμβάνει μία σειρά ακριβώς προσδιοριζόμενων γεωπολιτικών μεγεθών και εννοιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μεθοδολογικά εργαλεία στην παρούσα εργασία.

Published
2017-12-28
How to Cite
ΚΩΤΟΎΛΑΣ, Ιωάννης E.. Εισαγωγή στην Γεωπολιτική της Επαναστάσεως του 1821. Civitas Gentium, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 135-148, dec. 2017. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/86>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Long Papers