Η ποιητική συνάντηση της Ελληνικής με την Πομακική: Σκέψεις με αφορμή το έργο του Σεμπαϊδήν Καραχότζα με τίτλο «Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα»

  • Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Democritus University of Thrace

Abstract

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται από μεταφρασεολογική σκοπιά το έργο του Σεμπαϊδήν Καραχότζα με τίτλο «Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα», το οποίο εκδόθηκε το τρέχον έτος (2017) στην Ξάνθη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πομάκων Ν. Ξάνθης και περιέχει μεταφρασμένη ποίηση είκοσι επτά (27) σημαντικών ελλήνων ποιητών, καθώς και ένα μεταφρασμένο απόσπασμα από το περίφημο θεατρικό έργο «Άμλετ» του W. Shakespeare. Συγκεκριμένα, τα μεταφράσματα του Σ. Καραχότζα συζητούνται και αξιολογούνται με αφετηρία τα κριτήρια για την αξιολόγηση μεταφράσεων ποίησης που έχει προτείνει από καιρό ο Connolly (1997: 44–45). Από τη σχετική συζήτηση προκύπτει ότι, παρά τα όποια μεταφραστικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν σε ζεύγη γλωσσών οι οποίες (τουλάχιστον εν μέρει) αντλούν από διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και στα οποία εμπλέκεται τουλάχιστον μία λιγότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα (και μάλιστα με ελάχιστη και εντελώς πρόσφατη γραπτή παράδοση), οι μεταφράσεις του Σ. Καραχότζα αξιολογούνται θετικά και μπορούν κάλλιστα να χρησιμεύσουν ως ένα πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη παραγωγή λογοτεχνικών, αλλά και άλλων μεταφράσεων προς την πομακική γλώσσα.

Published
2017-12-28
How to Cite
ΚΡΙΜΠΆΣ, Παναγιώτης Γ.. Η ποιητική συνάντηση της Ελληνικής με την Πομακική: Σκέψεις με αφορμή το έργο του Σεμπαϊδήν Καραχότζα με τίτλο «Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα». Civitas Gentium, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 105-114, dec. 2017. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/84>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Long Papers