Η θέσμισις της «προστασίας» εν Ελλάδι και ο ρόλος του «Αγγλικού Κόμματος» με συνεκτίμησιν της γεωπολιτικής των θαλασσίων δυνάμεων στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου

Συνδυαστική νεο-μαρξιστική, ρεαλιστική και γεωπολιτική ανάλυσις

  • Ηλίας Ηλιόπουλος National and Kapodistrian University of Athens

Abstract

Η ανάλυση της ιστορικής περιόδου της θεσμίσεως του καθεστώτος της ξένης Προστασίας εν Ελλάδι, η οποία ακολουθεί, βασίζεται επί μιας κριτικής νεο-μαρξιστικής προσεγγίσεως, εμπλουτισθείσης με στοιχεία της Θεωρίας του Κλασσικού Πολιτικού Ρεαλισμού και του Δομικού Ρεαλισμού / Νεο-Ρεαλισμού καθώς επίσης και με τα θεωρήματα της Κλασσικής Αγγλοσαξονικής Γεωπολιτικής Σχολής περί ανταγωνισμού ισχύος Χερσαίων/Ηπειρωτικών Δυνάμεων, αφ’ ενός, και Θαλασσίων Δυνάμεων, αφ’ ετέρου. Ο όρος «Προστασία» έχει διττήν έννοια, ήτοι:
- αφ’ ενός μεν της ζεύξεως του αρτισυστάτου θαλασσίου και παρακτίου κράτους της Νοτίου Ελλάδος στο άρμα των ούτω καλουμένων Προστατίδων Δυνάμεων – Μ. Βρεταννίας, Γαλλίας και Ρωσσίας (ιδιαίτατα δε της πρώτης, ως Ηγεμονευούσης Μεσογειακής και Παγκοσμίου Ναυτικής Δυνάμεως),
- αφ’ ετέρου δε της δομικής, διαρκούς εξαρτήσεως του ελληνικού εθνοκρατικού κοινωνικού σχηματισμού από την καπιταλιστική ιμπεριαλιστική μητρόπολη, ως τμήματος της Περιφερείας της τελευταίας.

Published
2017-12-28
How to Cite
ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ, Ηλίας. Η θέσμισις της «προστασίας» εν Ελλάδι και ο ρόλος του «Αγγλικού Κόμματος» με συνεκτίμησιν της γεωπολιτικής των θαλασσίων δυνάμεων στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Civitas Gentium, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 73-82, dec. 2017. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/81>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Long Papers