Λεξιλόγιο και σημασιολογική πληροφορία στην Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων

  • Ιωάννης Ε. Σαριδάκης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Abstract

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται κριτικά η σχέση Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics) και ορολογικής/σημασιολογικής έρευνας, με ειδικότερη εστίαση στην ορολογική έρευνα που διεξάγεται με στόχο την τεκμηρίωση της μεταφραστικής πράξης, τόσο σε εφαρμοσμένο όσο και σε διδακτικό πλαίσιο. Στις εισαγωγικές ενότητες, δεικνύεται ο ρόλος της λεξιλογικής ανάλυσης στην προσπάθεια για χαρτογράφηση της συστημικότητας των φυσικών γλωσσών και παρουσιάζονται συνοπτικώς οι κύριες έννοιες της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές και εφαρμόζονται σήμερα ευρύτερα, στην ανάλυση του λόγου (discourse). Περαιτέρω, στην εργασία παρουσιάζονται και παραδειγματίζονται μοντέλα ορολογικής και σημασιολογικής αξιοποίησης παραλλήλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην πράξη και τη διδακτική της ειδικής μετάφρασης.

Εισαγωγή. Σύντομο εννοιολογικό και ιστορικό υπόβαθρο.

How to Cite
ΣΑΡΙΔΆΚΗΣ, Ιωάννης Ε.. Λεξιλόγιο και σημασιολογική πληροφορία στην Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων. Civitas Gentium, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 221-267, oct. 2016. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/68>. Date accessed: 26 jan. 2021.
Section
Long Papers