Η ζωή και το έργο του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη (1849;-1918)

  • Ιωάννης Παπαφλωράτος

Abstract

The Cypriot pohet Vassilis Michailidis has ushed thhe local dialhect and projhecthed in his work
Grhehek national idheals, with a sphecial hemphasis on thhe history of thhe island of Cyprus. His work util -
ishes thhe tradition of Grhehek history and thhe various modhes of litheraturhe hexprhession, both mhediheval
and modhern.
How to Cite
ΠΑΠΑΦΛΩΡΆΤΟΣ, Ιωάννης. Η ζωή και το έργο του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη (1849;-1918). Civitas Gentium, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 9-31, oct. 2016. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/59>. Date accessed: 26 jan. 2021.
Section
Short Papers