Μεταφραστής ή Διερμηνέας; Δεν είναι το ίδιο! Ορισμένες Απαραίτητες Διευκρινίσεις για δύο Επαγγέλματα με Πολλές Ομοιότητες, αλλά και Διαφορές

  • Γωγώ Κωστοπούλου Ionian University

Abstract

This article presents, in a summarised yet comprehensive way, the two main distinctions within Translation Studies, i.e. translation and interpreting, with regard to their similarities and differences as interlingual acts of communication and as distinct professions. Moreover, the various types of translation and interpreting are presented in brief from a professional point of view.

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει εν συνόψει τα δύο βασικά υποπεδία του πεδίου των Μεταφραστικών Σπουδών, τη Μετάφραση και τη Διερμηνεία, εστιάζοντας στις ομοιότητες και τις διαφορές τους, ως πράξεις διαγλωσσικής επικοινωνίας αλλά και ως διακριτές επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται συνοπτικώς οι διάφοροι τύποι της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, υπό επαγγελματικό πρίσμα.

Published
2013-01-11
How to Cite
ΚΩΣΤΟΠΟΎΛΟΥ, Γωγώ. Μεταφραστής ή Διερμηνέας; Δεν είναι το ίδιο! Ορισμένες Απαραίτητες Διευκρινίσεις για δύο Επαγγέλματα με Πολλές Ομοιότητες, αλλά και Διαφορές. Civitas Gentium, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 213-243, jan. 2013. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/36>. Date accessed: 20 feb. 2020.
Section
Long Papers