Η ελληνική στρατηγική στον χώρο του Αιγαίου Πελάγους, 1830-1922

  • Ioannis E Kotoulas Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Abstract

Greece had a remarkable sea power as a combination of its geographical location, the geophysical formation of its territory, the existence of a significant merchant fl eet and fi nally of a respectable war fleet since the early decades of the 20th century. From a geopolitical point of view Greece, being a region with many ports, sea inlets and an extended coastline, is intrinsically linked to those hegemonic powers that are sea powers and are able to project their power in the Eastern Mediterranean. The paper examines Greek strategy in the Aegean Sea for the period 1830-1922, when Greece attempted to unify historical Greek
space and obtain control of both sides of the Aegean Sea.

Published
2020-03-29
How to Cite
KOTOULAS, Ioannis E. Η ελληνική στρατηγική στον χώρο του Αιγαίου Πελάγους, 1830-1922. Civitas Gentium, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 216-231, mar. 2020. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/140>. Date accessed: 30 oct. 2020.
Section
Long Papers