Ὁ πρόεδρος Νάσερ ἐν Ἀθήναις

  • Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Abstract

Ἡ ἐν ἔτει 1961 ἐπίσκεψις τοῦ προέδρου εἰς Ἀθήνας ἐντάσσεται εἰς τὸ ἱστορικὸν της πλαίσιον, ὅτε ὁ ἑλληνισμὸς ἐν Αἰγύπτῳ ἐγκατέλειπε τὴν χώραν ἐπαναπατριζόμενος, καὶ παρουσιάζονται αἱ εὐγενεῖς καὶ ἐνθουσιώδεις θέσεις τοῦ Νάσερ περὶ ἑλληνισμοῦ, ἀρχαίου καὶ νέου, ὡς αὗται διετυπώθησαν κατὰ τὸ πρὸς τιμήν του παραταθὲν ἐπίσημον γεῦμα ὑπὸ τοῦ τότε ἀνωτάτου ἄρχοντος τῆς Ἑλλάδος.

Published
2020-03-29
How to Cite
ΝΙΚΟΛΆΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΆΣ, Κυριάκος Θ.. Ὁ πρόεδρος Νάσερ ἐν Ἀθήναις. Civitas Gentium, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 105-112, mar. 2020. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/133>. Date accessed: 30 oct. 2020.
Section
Short Papers