Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος

  • Ιωάννης Θ. Μάζης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
  • Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Abstract

Ἐξετάζονται αἱ θέσεις τῶν ἀριστερῶν κομμάτων καὶ ὀργανώσεων ἐν Αἰγύπτῳ περὶ τοῦ ἰσλαμισμοῦ βάσει τῶν προγραμματικῶν των θέσεων.

Published
2020-03-28
How to Cite
ΜΆΖΗΣ, Ιωάννης Θ.; ΝΙΚΟΛΆΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΆΣ, Κυριάκος Θ.. Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος. Civitas Gentium, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 13-28, mar. 2020. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/128>. Date accessed: 30 oct. 2020.
Section
Long Papers