Παράμετροι της Ιστορικής Ταυτότητος στην Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση

  • Ιωάννης Ε. Κωτούλας National and Kapodistrian University of Athens

Abstract

Η ιστορική ταυτότητα δεν αποτελεί μονοδιάστατο φαινόμενο, αλλά εκτείνεται σε τέσσερις θεμελιώδεις παραμέτρους, την εθνοτική ταυτότητα, την γλωσσική ταυτότητα, την θρησκευτική/πολιτισμική ταυτότητα και την πολιτική ταυτότητα. Οι έννοιες παρουσιάζουν ορισμένο βαθμό αλληλεπικαλύψεως, ωστόσο δεν πρέπει να συγχέονται.

Published
2018-07-17
How to Cite
ΚΩΤΟΎΛΑΣ, Ιωάννης Ε.. Παράμετροι της Ιστορικής Ταυτότητος στην Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση. Civitas Gentium, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 155-164, july 2018. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/103>. Date accessed: 26 jan. 2021.
Section
Long Papers