Δωματιώτη, Ξανθίππη. " Μελέτη και προσδιορισμός του σύνθετου δείκτη της «προβολής της αμυντικής ισχύος» στη γεωπολιτική ανάλυση του Αρκτικού Κύκλου." Civitas Gentium [Online], 5.3 (2017): 9-60. Web. 18 Jun. 2018