Δωματιώτη, . (2017). Μελέτη και προσδιορισμός του σύνθετου δείκτη της «προβολής της αμυντικής ισχύος» στη γεωπολιτική ανάλυση του Αρκτικού Κύκλου. Civitas Gentium, 5(3), 9-60. Retrieved from https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/74