ΔΩΜΑΤΙΏΤΗ, Ξανθίππη. Μελέτη και προσδιορισμός του σύνθετου δείκτη της «προβολής της αμυντικής ισχύος» στη γεωπολιτική ανάλυση του Αρκτικού Κύκλου. Civitas Gentium, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 9-60, june 2017. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/74>. Date accessed: 18 june 2018.