Ανεψιού, Γεώργιος, AND Αργυρόπουλος, Κωνσταντίνος. " Το νομικό πλαίσιο της ναυτικής και αεροπορικής/αεροναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ): Η περίπτωση της Ελλάδας" Civitas Gentium [Online], Volume 7 Number 2 (29 March 2020)