Ανεψιού, Γεώργιος, & Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος. " Το νομικό πλαίσιο της ναυτικής και αεροπορικής/αεροναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ): Η περίπτωση της Ελλάδας." Civitas Gentium [Online], 7.2 (2019): 181-215. Web. 25 Nov. 2020