Ανεψιού, ., & Αργυρόπουλος, . (2020). Το νομικό πλαίσιο της ναυτικής και αεροπορικής/αεροναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ): Η περίπτωση της Ελλάδας. Civitas Gentium, 7(2), 181-215. Retrieved from https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/139