ΑΝΕΨΙΟΎ, Γεώργιος; ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος. Το νομικό πλαίσιο της ναυτικής και αεροπορικής/αεροναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ): Η περίπτωση της Ελλάδας. Civitas Gentium, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 181-215, mar. 2020. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/139>. Date accessed: 25 nov. 2020.