Σαρλής, Μιχάλης. " Οι Μαρωνίτες και οι δύο κρίσεις του Λιβάνου (1958 & 1975)." Civitas Gentium [Online], 7.2 (2019): 169-180. Web. 25 Nov. 2020