Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Νάσερ καὶ κομμουνισταί. Μία ἄγνωστος συνάντησις." Civitas Gentium [Online], Volume 7 Number 2 (29 March 2020)