Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Ὁ πρόεδρος Νάσερ ἐν Ἀθήναις" Civitas Gentium [Online], Volume 7 Number 2 (29 March 2020)