Νικολάου-Πατραγάς, . 2020 Mar 29. Ὁ πρόεδρος Νάσερ ἐν Ἀθήναις. Civitas Gentium. [Online] 7:2