Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Λεξικογραφικὴ ἀνάλυσις τοῦ ἰσλαμικοῦ ὅρου φακκὴχ (νομοκανονολόγος)" Civitas Gentium [Online], Volume 7 Number 2 (28 March 2020)