Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Λεξικογραφικὴ ἀνάλυσις τοῦ ἰσλαμικοῦ ὅρου φακκὴχ (νομοκανονολόγος)." Civitas Gentium [Online], 7.2 (2019): 77-78. Web. 25 Nov. 2020