Νικολάου-Πατραγάς, . 2020 Mar 28. Λεξικογραφικὴ ἀνάλυσις τοῦ ἰσλαμικοῦ ὅρου φακκὴχ (νομοκανονολόγος). Civitas Gentium. [Online] 7:2