ΝΙΚΟΛΆΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΆΣ, Κυριάκος Θ.. Λεξικογραφικὴ ἀνάλυσις τοῦ ἰσλαμικοῦ ὅρου φακκὴχ (νομοκανονολόγος). Civitas Gentium, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 77-78, mar. 2020. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/131>. Date accessed: 25 nov. 2020.