Μάζης, Ιωάννης, AND Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος" Civitas Gentium [Online], Volume 7 Number 2 (28 March 2020)