Μάζης, Ιωάννης, & Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς. " Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος." Civitas Gentium [Online], 7.2 (2019): 13-28. Web. 25 Nov. 2020