Μάζης, ., & Νικολάου-Πατραγάς, . 2020 Mar 28. Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος. Civitas Gentium. [Online] 7:2