ΜΆΖΗΣ, Ιωάννης Θ.; ΝΙΚΟΛΆΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΆΣ, Κυριάκος Θ.. Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος. Civitas Gentium, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 13-28, mar. 2020. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/128>. Date accessed: 25 nov. 2020.